Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 listopada 2020 roku KMD informuje, że w związku z otrzymaniem od wielu Obligatariuszy niepełnej dokumentacji, KMD wydłuża termin na przekazywanie dokumentów do dnia 15 grudnia 2020 roku.Powyższy termin jest ostateczny i nie będzie podlegał wydłużeniu.
Z uwagi na powyższe KMD ponownie przypomina Obligatariuszom serii T, U oraz W zainteresowanych podjęciem działań przez podmiot pełniący obowiązki wierzyciela o konieczności:

  • wskazania wartości przysługujących obligatariuszowi względem Emitenta wymagalnych roszczeń;
  • przesłania notarialnie poświadczonej kopii odcinka zbiorowego posiadanych przez obligatariusza obligacji;
  • przesłania kopii żądania przymusowego wykupu obligacji wraz z dowodem jego nadania do Emitenta (w przypadku jego złożenia);
  • przesłania żądania realizacji ustanowionych zabezpieczeń przez KMD.

Ww. dokumenty proszę przekazać na adres: Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.
W przypadku braku reakcji na powyższą informację, Obligatariusze zobowiązani będą do samodzielnego uzyskania tytułu wykonawczego obejmującego przysługującą im wierzytelność.