Ikonka menu hamburgerowego

O nas

Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska (KMD Legal) jest kancelarią adwokacko-radcowską z siedzibą w Warszawie, oferującą szeroki zakres usług doradztwa prawnego. Świadczymy usługi w zakresie m.in.: prawa spółek, obsługi podmiotów obecnych na rynkach kapitałowych, obsługi funduszy inwestycyjnych, postępowań przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi, doradztwa transakcyjnego, a także prawa karnego w zakresie identyfikacji i mitygowania osobistego ryzyka gospodarczego oraz prowadzenia spraw karnych gospodarczych. Partnerzy Kancelarii cieszą się autorytetem i rozpoznawalnością w środowisku prawniczym.

Partnerzy Kancelarii

Zespół Kancelarii pracuje pod kierownictwem trzech partnerów. Synergia ich trzech dróg zawodowych, trzech specjalizacji i trzech osobowości czyni nas unikatowymi na rynku.

prof. Michał Królikowski

prof. Michał Królikowski

adwokat | partner zarządzający

Prof. Michał Królikowski posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na najwyższych stanowiskach w administracji publicznej – jako dyrektor Biura Analiz Sejmowych i wiceminister sprawiedliwości. Reagował od strony prawnej na wszystkie najpoważniejsze kryzysy państwowe w latach 2006-2014. Nie uczył się przepisów, które dzisiaj stosuje, lecz je tworzył. Z powodzeniem reprezentował Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Aktualnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego.

 

Obecnie prof. Michał Królikowski wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i bogaty warsztat prawniczy, świadcząc usługi dla przedsiębiorców i osób prywatnych, zwłaszcza uwikłanych w skomplikowane procesy decyzyjne lub mierzących się z wielowątkowym ryzykiem osobistym i biznesowym.

 

 

Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

radca prawny | partner zarządzający

Marcin Marczuk jest rozpoznawanym doradcą prawa korporacyjnego i podmiotów rynków kapitałowych. Od 20 lat związany ze spółkami publicznymi, obsłużył blisko 50 debiutów giełdowych oraz kilkadziesiąt procesów ofert publicznych. Zespół pokłada nadzieję w jego intuicję biznesową oraz wyczucie potrzeb, specyfiki i uwarunkowań działalności przedsiębiorstw Klientów. On sam zakłada, że jest to raczej rutyna i doświadczenie, z których stale czerpie jednak satysfakcję.

 

Jego praktyka zawodowa rozpoczęła się od pracy w organie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, gdzie zajmował się ściganiem przejawów nadużyć na rynku giełdowym. Kolejnych 7 lat spędził w biurach zarządów kilku towarzystw ubezpieczeniowych, a od 18 lat jest partnerem zarządzającym renomowanych kancelarii prawnych. Zasiadał i zasiada w organach nadzoru wielu spółek publicznych i niepublicznych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

Wielokrotnie doceniany przez płatne publikatory statystyk prawniczych, takie jak Chambers&Partners, IFLR 100 czy Legal 500 Europe, jako wiodący prawnik rynków kapitałowych (Equity, Debt, Financial and Corporate).

prof. Marcin Dyl

prof. Marcin Dyl

radca prawny | partner

Prof. Marcin Dyl jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce znawców problematyki prawnej funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, jak i innych aspektów rynków kapitałowych. Przeszedł drogę od pracownika działu prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) aż do dyrektora. W latach 2005-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izby gospodarczej. Za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany został tytułem Honorowego Prezesa Izby. Aktualnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego.

Publikacje, których autorami lub współautorami są członkowie naszego zespołu

Lista wybranych publikacji, których autorem lub współautorem jest prof. Michał Królikowski, adwokat
 • Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2021
 • Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023
 • Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do artykułów 222-316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2024
 • Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4. System Prawa Karnego, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2016
 • Zasady procesu karnego. Tom III (red. P. Wiliński). System Prawa Karnego Procesowego, red. P. Hofmański, Warszawa 2016
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, red. L. Bosek, Warszawa 2021
 • Odpowiedzialność publicznoprawna. Tom 6. System Prawa Medycznego, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023
 • Prawo rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2023
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, K. T. Boratyńska, P. Czarnecki, A. Górski, R. Koper, M. Królikowski, A. Lach, A. Ważny, Warszawa 2023
 • Zasada proporcjonalności kar w europejskim Corpus Iuris. Ujęcie filozoficznoprawne, Zeszyt Naukowy Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych, Warszawa 2005
 • Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej, Warszawa 2011
 • Prawo karne, współautor: R. Zawłocki, Warszawa 2020
 • Democratic Criminal Justice, red. A. Duff, M. Królikowski, Warszawa 2006
 • Gaudium in litteris est: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. L. Gardocki, M. Królikowski i A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2005
 • Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka i W. Wróbel, Warszawa 2012
Lista wybranych publikacji, których autorem lub współautorem jest Marcin Marczuk, radca prawny
 • Rozporządzenie UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2016
 • Ustawa o obligacjach. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2019
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych: 2006-2009. Zbiór praktycznych komentarzy, red. R. L. Kwaśnicki, Warszawa 2010
Lista wybranych publikacji, których autorem lub współautorem jest prof. Marcin Dyl, radca prawny
 • Ustawa o obligacjach. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2019
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2023
 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz, współautor: A. Chłopecki, Warszawa 2014
 • Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2000
 • Znaczne pakiety akcji spółek publicznych, Warszawa 2001
 • Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012
 • Prawo rynku kapitałowego, współautor: A. Chłopecki, Warszawa 2019
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2013
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2019
 • Wycofanie akcji spółki publicznej z obrotu publicznego, "Przegląd prawa handlowego" 2004/9
 • Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/3