Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że złożony przez Kancelarię wniosek o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji serii T, U oraz W nie został do tej pory pozytywnie rozpatrzony przez właściwy sąd.
Zdaniem sądu w sprawie zachodziła konieczność uzupełnienia treść opisu i oszacowania zajętej nieruchomości o wartość podatku VAT. Właściwy komornik dokonał przedmiotowej czynności. Czynność komornika kwestionowana jest jednak przez dłużnika – Fabrykę Konstrukcji Drewnianych S.A, który wniósł skargę na czynność właściwego komornika w postaci uzupełnienia i oszacowania zajętej nieruchomości.
Kancelaria otrzymała postanowienie z 26 lipca 2023 r. wydane przez Referendarza Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Cywilny (I Co 842/22), które oddala skargę dłużnika.
W następnym komunikacie przekażemy Państwu informację czy postanowienie zostało zaskarżone, czy też odpadła przeszkoda do rozpoznania wniosku o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji.