Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze sporządzeniem opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji serii T, U oraz W, KMD wystąpiła do komornika z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji przedmiotowej nieruchomości.