Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Administrator wystąpił do właściwego komornika z wnioskami o wszczęcie postępowań egzekucyjnych z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji serii T, U oraz W, w konsekwencji czego nieruchomość uległa zajęciu. Aktualnie postępowanie egzekucyjne znajduje się na etapie sporządzania opisu i oszacowania nieruchomości.