Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

informujemy, że KMD uzyskała tytuły wykonawcze stwierdzające roszczenia zgłoszone przez Obligatariuszy oraz złożyła wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji.