Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje, że Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu nadał klauzule wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji w zakresie żądań Obligatariuszy złożonych w terminie zakreślonym przez KMD, z uwagi na powyższe KMD wystąpiła do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy serii T,U oraz W.
O postępach w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym będą Państwo informowani w bieżących komunikatach.
O działaniach podejmowanych w zakresie roszczeń Obligatariuszy zgłoszonych po terminie zakreślonym przez KMD, KMD będzie informować w odrębnych komunikatach.