Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje, że w związku z brakiem spełnienia przez FKD roszczeń Obligatariuszy – ustalonych przez KMD na podstawie przekazanej przez Obligatariuszy dokumentacji i ujętych w wezwaniach do zapłaty z dnia 7 stycznia 2021 roku –  Kancelaria wystąpiła do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji.
Po uzyskaniu tytułów wykonawczych KMD wystąpi z wnioskami o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji.
O podejmowanych czynnościach będą Państwo informowani w bieżących komunikatach.