Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje o skierowaniu do Emitenta ostatecznych wezwań do dobrowolnej spłaty roszczeń wskazanych przez Obligatariuszy.
W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w wezwaniach, KMD wystąpi do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji.