Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje się o doręczeniu Kancelarii w dniu 5 stycznia 2024 r. zawiadomienia właściwego komornika o bezskuteczności – wobec braku ofert – pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Obligacji. W odpowiedzi Kancelaria wniosła o wyznaczenie terminu drugiej licytacji, o którym poinformuje się po uzyskaniu zawiadomienia o jego ustaleniu.