Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od właściwego komornika wynika, iż termin drugiej licytacji został wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2024 roku. Obecnie oczekuje się na rozesłanie przez komornika odpowiednich obwieszczeń o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia licytacji.