Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
wskazuje się, w nawiązaniu do komunikatów z dni 2 i 5 stycznia 2024 r., że z informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym od właściwego komornika wynika, iż akta sprawy wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji zostały złożone do właściwego sądu. Oczekuje się obecnie na rozpoznanie przedmiotowego wniosku.