Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 października 2023 r. uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanej od właściwego komornika wynika, że akta sprawy wraz z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji zostały złożone do właściwego sądu. Oczekujemy na rozpoznanie przedmiotowego wniosku.