Ikonka menu hamburgerowego

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października 2023 r. uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanej z Sądu Rejonowego w Gryfinie wynika, że postanowienie z dnia 26 lipca 2023 r. nie zostało dotychczas zaskarżone.

Właściwy w sprawie komornik przekazał jednocześnie Kancelarii drogą telefoniczną informację, że w najbliższych dniach akta sprawy przekazane zostaną do sądu celem wyznaczenia pierwszego terminu licytacji.