Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Start Zespół prof. Michał Królikowski

prof. Michał Królikowski

adwokat, partner zarządzający

+48 730 115 511

m.krolikowski@kmd.legal


Dziedziny

 • Kontrola skarbowa
 • Osobiste ryzyko gospodarcze
 • Prawo karne gospodarcze
 • Spory korporacyjne

Informacje

Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego i kompetentnego prawnika w Polsce. Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony w organach wymiaru sprawiedliwości.

Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz doradztwa prawnego w sytuacjach kryzysowych. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej.

Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata był również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów. Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 2006—2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, odpowiedzialnym za obsługę prawną Marszałka Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu i organów Sejmu w procesie legislacyjnym i bieżących funkcjonowaniu. Odpowiadał wówczas także za obsługę reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • W latach 2011—2014 był wiceministrem sprawiedliwości w randze podsekretarza stanu, odpowiedzialnym za proces legislacyjny. Kierował pracami nad nowelizacją prawa i procedury karnej, odpowiadał za nowe prawo restrukturyzacyjne, ustawę o sprawcach niebezpiecznych, spółkę z o.o. z udziałami beznominałowymi. Reprezentował rząd w procesie legislacyjnym w Radzie Unii Europejskiej w zakresie prawa karnego i prawa prywatnego, był członkiem Komitetu ds. Unii Europejskiej Rady Ministrów. Reprezentował Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • W latach 2009—2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obecnie pełni taką funkcję w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych.
 • Do listopada 2016 roku był partnerem kancelarii „Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy”.
 • Od 2017 roku Arbiert Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.

Dorobek naukowy

Michał Królikowski opublikował ponad sto prac z zakresu prawa karnego, procesu karnego i prawa konstytucyjnego, a także takich dziedzin jak manipulacje na rynku finansowym czy prawo restrukturyzacyjne.

 • W literaturze prawa karnego jest autorem rozpoznawalnym i wpływowym, cenionym przez doktrynę i orzecznictwo. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich.
 • Dla praktyki wiodące znaczenie ma wielotomowy, autorytatywny Komentarz do Kodeksu Karnego (red. M. Królikowski, R. Zawłocki), wydany w serii Duże Komentarze Becka.