Marcin Marczuk

Zdjęcie

Marcin Marczuk

radca prawny, partner zarządzający
+48 509 000 999

Dziedziny
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Rynek kapitałowy
  • Spory korporacyjne

Znany doradca wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kapitałowym. Był wielokrotnie wyróżniany przez stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące jako wiodący ekspert w tym obszarze specjalizacji prawniczej. Kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych oraz różnorodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych, jak również na ich bazie (transakcje opcyjnie).

Przygotował blisko sto ofert publicznych na bazie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, a także oferty praw udziałowych na potrzeby transakcji niepublicznych. Występuje w imieniu emitentów, podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF czy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przygotowuje również programy lojalnościowe dla osób zarządzających i pracowników spółek.

Doświadczenie zawodowe

  • były pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego)
  • do 2017 roku przez wiele lat equity partner w kancelarii „Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Adwokaci i Radcowie prawni”

Publikacje

Marcin Marczuk opublikował kilkanaście obszernych prac z zakresu rynku kapitałowego, emisji papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji. Jego publikacje są dowodem na ogromne wyczucie praktyki i jej odpowiednie uwzględnianie w literaturze prawniczej.