Marcin Krawczyk

Start Zespół Marcin Krawczyk

Marcin Krawczyk

radca prawny, associate partner

+48 601 063 694

m.krawczyk@kmd.legalInformacje

Marcin Krawczyk, radca prawny, uznany praktyk posiadający piętnastoletnie doświadczenie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako asesor i sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, orzekający w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, którego w latach 2007-2015 był przewodniczącym. W latach 2015-2018 Wiceprezes ds. Gospodarczych największego sądu gospodarczego w Polsce – Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. W ramach delegacji, orzekał również w procesach gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Prócz studiów prawniczych, mec. Krawczyk ukończył również studia podyplomowe dla sędziów z zakresu: Prawo Europejskie dla Sędziów i Prokuratorów, Prawo Gospodarcze z elementami ekonomii, Prawo Upadłościowe i Naprawcze z elementami ekonomii dla sędziów komisarzy.

R.pr. Marcin Krawczyk jest praktykiem o wieloletnim doświadczeniu naukowym i dydaktycznym jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także jest autorem szeregu publikacji naukowych. Mec. Krawczyk był też członkiem Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, którego efektem było przygotowanie obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i wprowadzenia nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.

Wykaz wybranych publikacji:
M. Krawczyk, Wybrane zagadnienia z prawa upadłościowego i naprawczego, Warszawa 2012;
M. Krawczyk, Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2011;
M. Krawczyk, Sądowe postępowanie gospodarcze, Warszawie 2008.