Marcin Dyl

Zdjęcie

prof. Marcin Dyl

radca prawny, partner
+48 606 892 689

Dziedziny
  • Fundusze Inwestycyjne
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Rynek kapitałowy

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, od 2018 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Ceniony ekspert rynku kapitałowego, wybitny specjalista prawa i postępowań administracyjnych. Nieustępliwy w poszukiwaniu kompromisów, a jednocześnie rozwiązań najbardziej optymalnych.

W różnych rolach, z powodzeniem, prowadził najbardziej skomplikowane postępowania przed organami administracji, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wielokrotnie sporządzał eksperckie opinie wykorzystywane w różnego typu postepowaniach przed sądami i organami państwowymi.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 – 2005 jego Dyrektora. W latach 1999 – 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2005 – 2019 w funkcji Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izbie gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany tytułem – Honorowego Prezesa Izby.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM Polska Miedź, GPW). Prof. Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Ponadto Prof. Dyl od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

 

Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego i postępowania administracyjnego. W szczególności jest jednym z niewielu osób będących jednocześnie autorem prestiżowego Systemu Prawa Prywatnego i Systemu Prawa Administracyjnego. Współautor renomowanego Komentarza do Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w serii Duże Komentarze Becka). Wypromował dwóch doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich