Start Zespół Maciej Mierzejewski

Maciej Mierzejewski

adwokat, senior associate

+48 727 709 172

m.mierzejewski@kmd.legal


Dziedziny

  • Osobiste ryzyko gospodarcze
  • Prawo karne gospodarcze

Informacje

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań karnych, a także sporów cywilnych, w tym dotyczących dóbr osobistych czy odpowiedzialności odszkodowawczej. Z powodzeniem występował w roli obrońcy i pełnomocnika zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i sądami.