Maciej Górski

Start Zespół Maciej Górski

Maciej Górski

adwokat, of counsel

+48 796 116 136

m.gorski@kmd.legalInformacje

Ekspert i praktyk prawa nieruchomości, absolwent WPiA UW, aplikację adwokacką odbył w Izbie Warszawskiej, członek zespołu ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. uregulowania stosunków własnościowych, członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji przy ORA w Warszawie, współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości, w latach 2011-2013 współpracował z Kliniką Prawa Własności HFPC, autor wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości, inicjator powołania i członek Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej utworzonego w 2016 roku przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W przeszłości był także członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.