Maciej Geromin

Start Zespół Maciej Geromin

Maciej Geromin

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, associate partner

+48 502 622 117

m.geromin@kmd.legalInformacje

Rozpoznawalny adwokat i doradca restrukturyzacyjny działający w przekonaniu, że porządek i wysoka jakość pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Klienta. Posiada unikatowe doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, ale także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, wyniesioną z pracy w największej kancelarii prawniczej na świecie. Posiada nadto unikatowe doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej.

Jest cenionym praktykiem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych legitymującym się licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz rozległym piśmiennictwem naukowym w tej tematyce.

Maciej Geromin jest praktykiem o dużym zacięciu dydaktycznym, realizującym się od kilku lat jako wykładowca na studiach podyplomowych (w tym organizowanych dla sędziów i prokuratorów) oraz cyklicznych szkoleniach z prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego dla przedsiębiorców i praktyków prawa.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2012 Członek i Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie
  • 2015-2016 Członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego
  • 2013-2017 associate w największej kancelarii prawniczej na świecie i w Polsce
  • 2011-2014 Ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości – Członek i Sekretarz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowe i naprawczego

Publikacje

Maciej Geromin jest współautorem i współredaktorem kilkunastu obszernych publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym autorskich komentarzy do prawa restrukturyzacyjnego i komentarza do upadłości konsumenckiej. Cyklicznie publikuje na łamach czasopism branżowych w tym przede wszystkim czasopiśmie samorządu syndyków – Doradca Restrukturyzacyjny.