Łukasz Strycharczyk

Start Zespół Łukasz Strycharczyk

Łukasz Strycharczyk

adwokat, senior associate

(+48) 511 319 378

l.strycharczyk@kmd.legal


Dziedziny

  • Osobiste ryzyko gospodarcze
  • Prawo karne gospodarcze

Informacje

Łukasz Strycharczyk, senior associate KMD. Legal, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom summa cum laude. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelariach obsługujących klientów korporacyjnych i międzynarodowych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W KMD.Legal odpowiada za obsługę postępowań spornych w odniesieniu do ryzyk managerów oraz osób prawnych oraz fizycznych na gruncie prawa karnego oraz sporów korporacyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z identyfikacją, oceną i mitygacją ram odpowiedzialności, w tym w szczególności ryzyk związanych z odpowiedzialnością gospodarczą i karną oraz normami zgodności stosowanych przez przedsiębiorców procedur z obowiązującymi przepisami prawa (compliance).