Klaudia Lewandowska

Start Zespół Klaudia Lewandowska

Klaudia Lewandowska

aplikant adwokacki, associate

+48 533 230 835

k.lewandowska@kmd.legal


Dziedziny

  • Prawo gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Rynek kapitałowy

Informacje

Klaudia Lewandowska – associate, aplikant adwokacki

Klaudia Lewandowska specjalizuje się w doradztwie prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek. W Kancelarii osią jej działań jest obsługa prawna związana z przebiegiem ofert publicznych. Uczestniczy w sporządzaniu dokumentów ofertowych – prospektów i memorandów oraz w badaniach due diligence. Do jej zadań należy opracowywanie dokumentacji pod różne typy emisji obligacji, w tym dokumentacji związanej z zabezpieczeniem emisji. Sporządza także dokumentację wewnętrzną w systemie compliance mitygującą odpowiedzialność osobistą członków organów oraz dokumentację funkcjonalną organów spółek. Prowadzi bieżącą obsługę prawną zabezpieczeń obligacji w realizacji uprawnień administratora zabezpieczeń oraz obsługę spółek z zakresu spraw kontraktowych, korporacyjnych i rejestrowych.

Współautorka komentarza do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (CH. BECK)