Joanna Kruszyńska

Zdjęcie

Joanna Kruszyńska

adwokat, senior associate
+48 511 239 334

Dziedziny
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Rynek kapitałowy
  • Spory korporacyjne

Joanna Kruszyńska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również obsługą spraw z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego.

Współautor fragmentów komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wydawnictwa C.H. Beck (2021).