Jerzy Grygierc

Start Zespół Jerzy Grygierzec

Jerzy Grygierzec

doradca podatkowy, of counsel

+48 609 791 614

j.grygierzec@kmd.legal


Dziedziny

  • Kontrola skarbowa
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Informacje

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego posiadający ponad 30-letnie doświadczenie. Wieloletni pracownik organów podatkowych i kontroli skarbowej, urzędnik Służby Cywilnej. Zdobył doświadczenie w kontroli wszystkich tytułów podatkowych oraz zarządzania na wielu szczeblach administracji skarbowej. W 2005 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, koordynującego działanie polskiej administracji podatkowej. Opiniował i współtworzył nowelizacje wielu ustaw podatkowych w tym Ordynacji Podatkowej. Wielokrotnie reprezentował Ministra Finansów przed sejmową Komisją Finansów Publicznych oraz senacką Komisją Gospodarki. Współtworzył obecny system obsługi podatnika, w tym elektroniczne składanie deklaracji podatkowych, Krajową Informację Podatkową oraz scentralizowane wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. W grudniu 2016 r. został powołany na Dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej, odpowiedzialnego za wdrażanie Krajowej Administracji Skarbowej.

Specjalizuje się w doradztwie oraz reprezentacji klientów w prowadzonych postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz audytach podatkowych w tym także nakierowanych na wsparcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.