ZAPOWIEDŹ NOWELI KSH

Od sierpnia 2020 r. procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), który obecnie opiniowany jest przez Komisję Prawniczą. Na podstawie ww. ustawy wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Projekt zakłada przyznanie im szerszych kompetencji oraz adekwatnie odpowiedzialności, które zapewnić mają sprawowanie bardziej efektywnego nadzoru i kontroli oraz aktywizować organ do realizowanych obowiązków. Postulowanym celem projektowanych zmian jest wzmocnienie nadzoru rad nadzorczych nad majątkiem spółki oraz ukształtowanie odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzekazywania radzie informacji przez zarząd.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704894/dokument511352.pdf

Uchwalenie noweli wpłynie na potrzebę wydatnej modyfikacji procedur wewnętrznych spółek kapitałowych.