VI Wydanie podręcznika „Prawo rynku kapitałowego” autorstwa prof. Marcina Dyla

Na początku roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się szóste wydanie podręcznika „Prawo rynku kapitałowego” współtworzonego przez partnera Kancelarii prof. UW Marcina Dyla oraz prof. zw. Aleksandra Chłopeckiego.
Tematyka opisywanych w podręczniku regulacji nie jest ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy również m.in.: funduszy inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz skarbowych papierów wartościowych.