VI Wydanie komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Marcina Dyla

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się szóste wydanie Komentarza, do Kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją prof. zw. Romana Hausera oraz prof. zw. Marka Wierzbowskiego. Jednym ze współautorów komentarza jest partner Kancelarii – prof. Marcin Dyl.
Uzupełnione i poprawione szóste wydanie komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny.