Udział KMD Legal w Konferencji forum sporów korporacyjnych oraz wywiad z prof. Michałem Królikowskim

Z przyjemnością informujemy, że 6 października 2021 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się Konferencja XI FSK: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), której partnerem merytorycznym została m. in. Kancelaria KMD Legal.

Prawnicy naszej Kancelarii – partnerzy mec. Marcin Marczuk i prof. Michał Królikowski oraz senior associate adw. Łukasz Strycharczyk byli prelegentami w panelu podejmującym temat relacji pomiędzy organami spółki, w którym poruszono zagadnienia tj. regulacje prawa holdingowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie organów spółek w grupie, jak również odniesiono się do nowych uprawnień organów spółek dominujących. Poruszono także kwestię potencjalnych konsekwencji proponowanych zmian i oczekiwanych działań spółek giełdowych.

Po zakończeniu wydarzenia, prof. Michał Królikowski udzielił krótkiego wywiadu, w którym przedstawił wykładnię zasady lojalności w projektowanych zmianach Kodeksu spółek handlowych. Partner Kancelarii podkreślił też, że według brzmienia projektu zmian, nawet błędna indywidualna decyzja członka zarządu powodująca szkodę, nie poskutkuje odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą, jeżeli zostanie ona podjęta w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz będzie oparta o analizy prawne i ekonomiczne. Odnosząc się natomiast do wpływu nowelizacji na praktykę biznesową i kształt rynku, prof. Michał Królikowski zwrócił uwagę, że zmiany zapewne skłonią spółki do działań charakteryzujących się niższym ryzykiem gospodarczym i podejmowania bardziej przewidywalnych inicjatyw, a ponadto prawdopodobnie zwiększą się koszty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Można spodziewać się także zmiany w zakresie intensywności obciążenia obowiązkami członków rad nadzorczych oraz modyfikacji ich roli, zakładającej model większego zaangażowania w życie spółki.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz wywiadem opublikowanymi na stronie SEG, które można znaleźć pod poniższymi adresami:

https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-xi-fsk-zmiana-ukladu-sil-w-spolce-i-grupie-kapitalowej-transmisja-online

https://drive.google.com/file/d/1eHj97DSCIGtHAcFrWzgaO9PdZe3psCzc/view?usp=sharing

https://seg.org.pl/centrum-wiedzy/videoteka/wywiad—prof-nadzw-dr-hab-michal-krolikowski-partner-zarzadzajacy-adwokat-kmd-legal-_6.10.2021