Udział Kancelarii KMD.Legal w Forum Rad Nadzorczych „Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych”

Stowarzyszenie Emitentów GiełdowychPwC oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprosiło prawników Kancelarii KMD.Legal do autorskiej prelekcji w trakcie webinarium w ramach Forum Rad Nadzorczych pt.: Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych, które odbędzie się 28 września 2022 roku w godz. 10:00-13:05.

Podczas webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Nowe uprawnienia rad nadzorczych
  • Obowiązki rad wynikające z ustawy o sygnalistach
  • Harmonogram prac komitetu audytu
  • Rola rad nadzorczych we wdrożeniu ESRS-ów
  • DPSN, a zadania rad nadzorczych
  • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych

Zapraszamy do udziału.

Link do wydarzenia: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/webinarium-w-ramach-frn-nowe-uprawnienia-i-obowiazki-rad-nadzorczych