Tajemnica adwokacka. Glosa ekspertów kancelarii w numerze 10/2018 Prawo karne ius.focus

W cyklu Ius Focus, stanowiącym cykliczny przegląd orzecznictwa prowadzony przez wydawnictwo C.H.Beck, gdzie nasza kancelaria odpowiada za analizę spraw karnych, ukazała się glosa autorstwa prof. Michała Królikowskiego i mec. Łukasza Strycharczyka poświęcona zagadnieniom tajemnicy adwokackiej i obrończej. Autorzy zwracają uwagę, że adwokaci są gwarantami konstytucyjnych praw ich klientów, stąd są obarczeni obowiązkiem zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji. Komentowane orzeczenie sądu oraz analiza autorów ma duże znaczenie wobec aktualnej polityki organów ścigania poszukujących u adwokatów i radców prawnych informacji obciążających ich klientów.