Szkolenie organizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie

Przedstawiciele spółki KMG wzięli udział w szkoleniu adresowanym do praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanego przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych dnia 23.03.2018 w Krakowie.