SYGNALIŚCI – NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁEK W SYSTEMIE COMPLIANCE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim opracowaniem przygotowanym przez prawników Kancelarii, dotyczącym najważniejszych obowiązków wprowadzanych projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów).

W założeniu projektowana ustawa doprowadzić ma do skuteczniejszego wykrywania przypadków naruszeń prawa i ścigania ich sprawców. Kluczową rolę w projektowanym systemie odegrać mają tzw. sygnaliści, czyli osoby zgłaszające lub ujawniające informacje o naruszeniach prawa. Aby dowiedzieć się, m.in.: kto może zostać sygnalistą, kto będzie musiał wdrażać system ochrony sygnalistów oraz jakie obowiązki z tym związane nakłada projekt, a także jakie kary przewidziano za ich naruszenie – zapraszamy do zapoznania się z broszurą udostępnioną poniżej.

Projekt ustawy bardzo szybko może stać się obowiązującym prawem, co rodzić będzie wiele problemów natury organizacyjnej. Warto zatem już teraz zadbać o należyty impuls w wewnętrznym systemie compliance, właściwe przygotowanie oraz wdrożenie procedur celem realizacji nakładanej normy i uniknięcia konsekwencji, także tych karnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

DO POBRANIA: SYGNALIŚCI – NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁEK W SYSTEMIE COMPLIANCE