Sukces prof. Michała Królikowskiego w szeroko opisywanym procesie karnym

Sąd Okręgowy w Toruniu prawomocnie warunkowo umorzył postępowanie karne wywołane zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego a dotyczące jednego z najsłynniejszych polskich inwestorów giełdowych i podejrzenia manipulacji instrumentami finansowymi.