Sukces Kancelarii KMG Legal w skomplikowanym sporze o wielomilionowe zabezpieczenie

Na skutek argumentacji zawartej w apelacji przygotowanej przez prof. Michała Królikowskiego w toku skomplikowanego sporu cywilnego mającego na celu stwierdzenie nieważności ustanowionych z pokrzywdzeniem Klienta Kancelarii zabezpieczeń hipotecznych na wielomilionowe kwoty Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego kierując sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej Sąd Apelacyjny na wniosek złożony przez Kancelarię ustanowił na rzecz klienta zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia kilkudziesięciu postępowań egzekucyjnych oraz nakazał wpisanie stosownych ostrzeżeń w księgach wieczystych objętych postępowaniem.