Sukces Kancelarii w postępowaniu w trybie wyborczym

W dniu 15 października 2018 r. Kancelaria osiągnęła sukces, skutecznie doprowadzając do szybkiego uzyskania korzystnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie rozpatrywanej w trybie wyborczym w związku z wyborami samorządowymi i nieprawdziwymi informacjami podanymi na temat Klienta Kancelarii w czasie prowadzenia agitacji wyborczej. Powyższe korzystne rozstrzygnięcie zostało następnie utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.