Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Skarga kasacyjna wniesiona w złożonym stanie prawnym w sprawie dotyczącej kontraktu klienta z podmiotem zagranicznym została w przedsądzie przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Wcześniej Sąd Apelacyjny na wniosek złożony przez Kancelarię wstrzymał wykonanie swojego wyroku.