Proces o prywatyzację PZU

W wyniku historycznego procesu związanego z prywatyzacją przez rząd Jerzego Buzka m.in. spółki PZU S.A., w którym oskarżono byłego Ministra Skarbu Państwa o działanie na szkodę interesu publicznego, w dniu 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uniewinnił Pana Emila Wąsacza od zarzucanego mu czynu. Jednym z obrońców Pana Emila Wąsacza był prof. Michał Królikowski, partner KMD.Legal, który uprzednio – również z sukcesem – reprezentował b. Ministra w postępowaniu przed Trybunałem Stanu.