Sukces Kancelarii w postępowaniu karnym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Kancelaria odniosła sukces w postępowaniu karnym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd przyznał rację Kancelarii i odmówił orzeczenia wobec Klienta Kancelarii obowiązku naprawienia szkody z uwagi na tzw. klauzulę antykumulacyjną. Sąd przyjął zgodnie z poglądem prezentowanym przez Kancelarię, że fakt zasądzenia od spółki akcyjnej kwoty w postępowaniu cywilnym uniemożliwia następnie orzeczenie obowiązku naprawienia szkody wobec członka zarządu tej spółki, jeżeli źródłem roszczenia na gruncie cywilnym było przestępstwo, którego dotyczy postępowanie karne, a uprawnionym do otrzymania świadczenia jest pokrzywdzony. Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w takim wypadku mnożyłoby bezpodstawnie tytuły egzekucyjne.