Sukces Kancelarii w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Kancelaria KMG Legal reprezentowana przez prof. Michała Królikowskiego w dniu dzisiejszym odniosła sukces w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, VIII Wydziałem Zamiejscowym w Radomiu, toczącym się w przedmiocie wygaszenia mandatu Prezydenta Miasta Radomia. Sąd w pełni podzielił argumentację zawartą w skardze KMG Legal i uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego wygaszające mandat Pana Radosława Witkowskiego, co oznacza, że Pan Radosław Witkowski pozostanie Prezydentem Miasta Radomia. Wyrok jest nieprawomocny, jednakże ma charakter precedensowy i może stać się kamieniem milowym w sprawach zarzutów związanych z rzekomym naruszeniem ustawy antykorupcyjnej przez innych członków organów wykonawczych samorządów.