Sukces Kancelarii KMG Legal przy realizacji postanowień ugody pozasądowej pomiędzy dwiema spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych

Zespół prawników KMG Legal doradza spółce notowanej na GPW przy zawarciu oraz realizacji ugody pozwalającej zakończyć wielowątkowy spór giełdowy między dwiema spółkami, który przez wielu analityków rynkowych był postrzegany jako nierozwiązywalny, a tym samym regulując wszelkie spory i roszczenia pomiędzy stronami, które powstały w ciągu 8 lat trwania sporu. Jednym z kluczowych elementów realizacji postanowień ugody była kwestia problemu prawnego związanego z nabywaniem nieruchomości rolnych, nieuregulowana bezpośrednio przez ustawodawcę w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Wspomniane zagadnienie udało się rozstrzygnąć za aprobatą sądu orzekającego w jednym z głównych postępowań toczących się pomiędzy stronami ugody, co pozwala na dalszą kontynuację realizacji postanowień ugody i zbliża strony do ostatecznego rozwiązania zaistniałego konfliktu.