Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

W dziewiątym numerze czasopisma KIDR – Doradcy restrukturyzacyjnym [link: http://kidr.pl/kwartalnik-doradca-restrukturyzacyjny] Maciej Geromin i Mateusz Mickiewicz odpowiadają na praktyczne pytania co do możliwości i sposobu przejścia zezwoleń administracyjnych w ramach postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, w tym przede wszystkim sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Zgodnie bowiem z art. 317 ust. 1 p.u. na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Praktyka pokazuje jednak, że rozumienie przepisów ustaw szczegółowych przez organy administracji publicznej bywa jednak różna. W artykule autorzy postanowili więc również przeanalizować niemal wszystkich regulacje szczególne związane z przechodzeniem zezwoleń administracyjnych w razie niewypłacalności lub upadłości dłużnika, a także podzielić się spostrzeżeniami wynikającymi ze współpracy organami administracji publicznej.