Prof. Michał Królikowski współautorem podręcznika Prawo karne, Wydanie: 4

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się czwarte wydanie podręcznika akademickiego Prawo kane współutworzone przez partnera Kancelarii prof. UW dr hab. Michała Królikowskiego oraz prof. dr hab. Roberta Zawłockiego.
Prawo karne zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia prawa karnego w sposób akademicki. Autorzy w publikacji zajęli się przede wszystkim podstawowymi problemami i pojęciami prawa karnego, istotą prawa karnego, nauką o ustawie karnej, interpretacją karnistyczną, pojęciem przestępstwa i budową typów czynów zabronionych, następnie ustalaniem sposobu popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, warunkami jego przestępności, a także środkami reakcji karnoprawnej na przestępstwo, środkami probacyjnymi, regułami kształtowania reakcji karnoprawnej na przestępstwo oraz środkami zabezpieczającymi.
Odniesiono się do nowelizacji prawa karnego z lat 2019–2020, m.in. wprowadzonych w ustawach specjalnych poświęconych interwencjom wymaganym przez zagrożenie epidemiologiczne.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19401-prawo-karne-michal-krolikowski