Prof. Michał Królikowski współautorem komentarza do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa C.H. Beck opublikowano pierwszy na rynku komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do grona autorskiego zespołu specjalizującego się zarówno naukowo, jak i praktycznie w problematyce zagadnień poruszanych w publikacji, wszedł partner Kancelarii prof. UW dr hab. Michał Królikowski.

Pozycja zawiera analizę najnowszych przepisów epidemicznych oraz zmian, wprowadzanych ustawą procedowaną obecnie w Sejmie, nawiązuje także do ustaw epizodycznych z 2020 roku służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Oprócz podstawowej materii ustawowej, komentarz szczegółowo omawia kwestie tj. badania sanitarno-epidemiologiczne, zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, szczepienia ochronne, działania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w tym czynności podejmowane przez administrację publiczną. Opisano również sposób reagowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z tego powodu, zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także kary pieniężne oraz regulacje karne w tym przedmiocie. Zachęcamy do zapoznania się z nowym komentarzem prezentującym wyjątkowo aktualną tematykę.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19602-ustawa-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-komentarz-leszek-bosek-prof-uw?fbclid=IwAR1myOM1qjk5sGkMAu_ZXtZWCUPQWZKFdVCpGbZcwlWyCDY2sckoTCR64Aw