Prof. Michał Królikowski ekspertem debaty „Compliance w bankowości: wyzwania i najnowsze regulacje prawne” organizowanej przez Wolters Kluwer

Prof. Michał Królikowski został jednym z ekspertów debaty on-line organizowanej przez Wolters Kluwer dotyczącej wyzwań i najnowszych regulacji w zakresie Compliance w bankowości. Podczas debaty poruszone zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące kierunku zmian prawnych i regulacyjnych dla banków, w tym ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, głównych ryzyk związanych z nowymi regulacjami (AML, PSD2, PAD, UOPZ), sposobami osiągnięcia zgodności i zarządzania zgodnością w procesach wewnętrznych oraz kluczowymi czynnikami sukcesu wdrażania nowych regulacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie:

https://www.produkty.lex.pl/debata-compliance-w-bankowosci-wyzwania-i-najnowsze-regulacje-prawne