Prof. Marcin Dyl nowym partnerem Kancelarii

Z dniem 1 stycznia 2020 r. prof. UW dr hab. Marcin Dyl dołączył do kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni w charakterze partnera. Profesor Dyl jest praktykiem rynku kapitałowego oraz uznanym autorytetem akademickim w obszarze prawa administracyjnego i jego procedur, jak również problematyki rynku zarządzania aktywami. W ramach Kancelarii prof. Dyl pokieruje zespołem postępowań administracyjnych rynku kapitałowego.

Prof. Marcin Dyl po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego związał swoją drogę zawodową z rynkiem kapitałowym.
W 1994r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF), by po 11 latach zrezygnować ze stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego KPWiG na rzecz Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005-2019). Równolegle prowadzi pracę naukowo – dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Marcin Dyl w przeszłości był m.in. członkiem rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA czy KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie. Obecnie należy do Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Prywatnie jego pasją są brydż oraz szachy.
10 grudnia 2019 roku prof. Dyl w uznaniu zasług i zdobytego autorytetu na rynku kapitałowym, został mianowany Honorowym Prezesem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Więcej na ten temat można przeczytać:

https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/301089910-Marcin-Dyl-dolaczyl-do-kancelarii.html
https://alebank.pl/marcin-dyl-partnerem-kancelarii-krolikowski-marczuk-dyl-adwokaci-i-radcowie-prawni/