Spory korporacyjne

Start Spory korporacyjne

Spory korporacyjne

Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu, oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia sporów korporacyjnych, w tym podczas działalności organów spółek kapitałowych, przy prowadzeniu negocjacji oraz postępowań przed sądem, przeciwdziałaniu wrogiemu przejęciu lub sanowaniu skutków takiego przejęcia, prowadzeniu uzgodnień mających na celu ugodowe zakończenie sporu korporacyjnego. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu sporami korporacyjnymi, w tym związanymi z nim, toczonymi jednocześnie, postępowaniami sądowymi.

Eksperci w dziedzinie

prof. Michał Królikowski

adwokat, partner zarządzający

Pokaż profil
Marcin Marczuk

radca prawny, partner zarządzający

Pokaż profil
Joanna Kruszyńska

adwokat, senior associate

Pokaż profil