Rynek kapitałowy

Obrazek

Świadczymy usługi w rozległym zakresie w obszarze rynku kapitałowego na rzecz emitentów papierów wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego. Doradzamy przy przygotowywaniu ofert publicznych i niepublicznych emisji instrumentow finansowych, w toku projektów rozwojowych oraz przekształceń, w zakresie zarządzania aktywami. Posiadamy kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego przy tworzeniu grup kapitałowych i restrukturyzacjach grup kapitałowych. Specjalizujemy się w realizacji obowiązków informacyjnych oraz w przeciwdziałaniu wszelkim formom manipulacji transakcyjnej i informacyjnej na rynku kapitałowym. Reprezentujemy także podmioty w postępowaniach przed UOKiK oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym.