Postępowanie administracyjne

Start Postępowanie administracyjne

Postępowania administracyjne

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach administracyjnych na wszystkich szczeblach, od spraw toczących się przed organem administracji, do spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez organy administracji na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kar związanych z niedochowaniem przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych, manipulacji instrumentami finansowymi lub sprawami środowiskowymi. Wpieramy Klientów w procesie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych, ale także pomagamy w sporach związanych z koniecznością stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, czy dochodzeniem odszkodowań. Posiadamy także wysokie kwalifikacje w reprezentowaniu klientów z sektora publicznego i prywatno-publicznego, którzy wielokrotnie obdarzali nas zaufaniem w sporządzaniu kompleksowych opinii prawnych czy inicjowaniu i popieraniu procedur odwoławczych.

Eksperci w dziedzinie

prof. Marcin Dyl

radca prawny, partner

Pokaż profil