Osobiste ryzyko gospodarcze

Start Osobiste ryzyko gospodarcze

Zarządzanie osobistym ryzykiem gospodarczym

Oferujemy obsługę w zakresie identyfikowania i minimalizowania ryzyka gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza odpowiedzialności za prowadzenie spraw majątkowych przedsiębiorstwa. Głównym zadaniami zespołu jest określenie zarazem ryzyka i zarządzanie nim, poprzez wykazanie prawdopodobieństwa jego zmaterializowania, potencjalnych skutków tego zjawiska przy jednoczesnym wskazaniu korzyści lub dolegliwości, jakie podmiot może odnieść. Dla pełnej realizacji wspólnego celu, świadczymy pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, dostosowanych do charakteru prowadzonej działalności.

Eksperci w dziedzinie

prof. Michał Królikowski

adwokat, partner zarządzający

Pokaż profil
Łukasz Strycharczyk

adwokat, senior associate

Pokaż profil
Paulina Sątowska-Strycharczyk

adwokat, senior associate

Pokaż profil
Maciej Mierzejewski

adwokat, senior associate

Pokaż profil